Temple Staff


 

Chief Pandaram Shri Krishnaswamy Swaminathan
Priests Sivashri Kandasamy Senapathi
Sivashri Sivasubramanian Manikandan
Sivashri Visvanathan Ganapathy Sundaram
Sivashri Selvam Saravanan
Sivashri Ganesan Vedha Prakash
Pandaram Mr Nagamuthu Ayyappan
Mr Swaminathan Murali
Othuvar  
Administrators Mr Sekar Mariyappan
Mr Suresh
Musicians

Mr Shanmugasundaram Jothinathan
Mr Shanmugam Mohan
Mr Podhusamy Jagatheesan
Mr Karuppaiyah Ramesh

Cook Priests Mr Sundaram Bairava Subramanian
Mr Ravichandran Pasupathi
Temple Assistants Mr Nagamuthu Murugesan
Mr Mahalingam Kalidoss
Mr Swaminathan Prakash

 

Temple welcomes donors/ volunteers to be part of the Sri Mariamman Temple Community